Hvad er en breadcrumb navigation? - Webstedsnavigationsfunktion

Breadcrumb navigation er en sekventiel vejviser, der øger brugervenlighed. Læs mere om hvordan du kan bruge det her

Af
SEO.DK
,
Teamet
Calendar Icon - Dark X Webflow Template
June 27, 2024

Breadcrumb navigation, også kendt som en breadcrumb trail, er en sekventiel vejviser, der viser brugerens placering inden for et websted og øger brugervenlighed i webdesign. Denne form for navigation, ofte omtalt som en breadcrumb trail, er en central bestanddel af brugervenlig hjemmesidearkitektur – den hjælper brugere med hurtigt at forstå, hvor de befinder sig, og hvordan de kan vende tilbage til tidligere sider.

Definition: Hvad er breadcrumb navigation?

Breadcrumb navigation er en hierarkisk repræsentation af en brugers placering på et websted.

"Breadcrumb navigation giver en tydelig og effektiv sti for brugere, som ønsker at navigere op eller tilbage i hjemmesidens hierarki, uden at skulle bruge browserens tilbageknap."

Breadcrumb navigation, eller breadcrumb trail, bruges ikke kun til forbedret brugerorientering, men kan også spille en signifikant rolle i forhold til søgemaskineoptimering (SEO). Ved at anvende tekstlinks med relevante søgeord hjælper denne form for navigation med at strukturere information på en måde, der gør det nemmere for søgemaskiner at crawle og forstå hjemmesidens indhold, hvilket potentielt kan føre til forbedrede placeringer i søgeresultaterne.

Hvad er formålet med breadcrumb navigation?

Formålet med breadcrumb navigation er at øge brugervenligheden på et websted ved at tilbyde en klar visuel repræsentation af brugerens nuværende placering i webstedets navigationsstruktur. Dette navigationsredskab muliggør en effektiv og intuitiv måde at navigere på, som fremmer en bedre brugeroplevelse.

 • Overskuelighed: Giver brugerne en simpel vej tilbage til overordnede sider.
 • Effektivitet: Spares værdifuld tid ved hurtigt at kunne navigere tilbage.
 • Orientering: Forstærker brugerens situation- og områbeforståelse på webstedet.

Breadcrumb navigation formår at reducere antallet af klik, som brugeren skal foretage for at nå tilbage til tidligere sider, hvilket effektiviserer navigationsprocessen væsentligt.

Hvorfor er breadcrumb navigation vigtig?

Breadcrumb navigation er vigtig af flere grunde, særligt fordi den understøtter en logisk og hierarkisk strukturering af indhold, der hjælper brugerne med at navigere og søgemaskiner med at forstå webstedets opbygning. Denne form for navigation bidrager yderligere til at opretholde en ren og ikke-overfyldt brugergrænseflade.

Yderligere har breadcrumb navigation også en positiv indvirkning på et websteds SEO. Ved at anvende klart formulerede tekstlinks og relevante søgeord kan breadcrumb navigation bidrage til at forbedre synligheden i søgemaskine resultatsider. Er denne form for navigation designet korrekt med henblik på SEO?

Principperne for breadcrumb navigation

Breadcrumb navigation bygger på en række grundlæggende principper, der sikrer en intuitiv og brugervenlig oplevelse på et websted.

Breadcrumb navigationens effektivitet og funktionalitet er forankret i dens designprincipper, som er essentielle for at skabe en brugervenlig og navigerbar struktur. Først og fremmest skal navigationen være konsistent på tværs af hele webstedet, så brugeren altid kan regne med en fast metode til at orientere sig. Breadcrumb stien skal også præcist afspejle webstedets hierarki fra generelle til specifikke informationer, hvorved man hjælper brugeren med at forstå strukturen og dybden af det indhold, de interagerer med.

Det er vigtigt at bruge en skrifttype, der er let læselig, og som skaber kontrast mod baggrunden for at forbedre læsbarheden. Links skal være tydeligt markeret, så brugeren uden tvivl kan identificere dem som interaktive elementer. Desuden bør brugen af separatorer mellem de enkelte breadcrumbs være subtil og ikke distraherende. Det anbefales ofte at anvende symboler som ">", "|" eller "/" som separatorer.

En velimplementeret breadcrumb navigation bidrager ikke blot til en bedre brugeroplevelse, men også til at fremstå mere gunstigt i søgemaskiners optik ved at understøtte effektiv intern linking. Søgemaskiner som Google anerkender breadcrumb navigationens hierarkiske data og kan bruge denne information til at præsentere et mere detaljeret og struktureret udsnit af webstedet på resultatsiderne. Dette aspekt understreger vigtigheden af en nøje og strategisk planlagt implementering af breadcrumb navigation i forhold til SEO.

Bemærk, at tilgængelighed også er kritisk.

SEO optimering via breadcrumbs

For at udnytte breadcrumb navigationens fulde potentiale i konteksten af søgemaskineoptimering og seo-optimering, er det vigtigt at fremhæve relevante søgeord og sikre, at linkstrukturen er klar og logisk.

5 eksempler på effektiv breadcrumb navigation

En effektiv breadcrumb navigation skal tjene som et intuitivt vejledende element for brugere, samtidig med at det styrker webstedets SEO-venlighed:

 • E-handelswebsteder: E-handelsplatforme benytter ofte breadcrumb navigation til at vise stien fra hjemmesiden til specifikke produktkategorier og underkategorier. Dette giver kunderne et hurtigt overblik over deres navigeringssti og muliggør let tilbagegang til overordnede kategorier.
 • Informationsrigt indhold: Uddannelsesportaler eller nyhedssites bruger breadcrumb navigation til at vise stien fra hovedsiden til aktuelle artikler eller materiale. Dette hjælper læserne med at forstå sammenhængen i indholdet.
 • Forum og supportwebsteder: På support- eller forumwebsteder kan breadcrumb navigation være særligt nyttig for at spore tråde eller kategorier, hvilket gør det lettere for brugerne at navigere mellem relaterede emner og diskussionstråde.
 • Virksomhedswebsteder og blogs: For virksomhedswebsteder eller professionelle blogs kan brugen af breadcrumb navigation bidrage til at vise den hierarkiske struktur af information og styrke den interne linkstruktur, hvilket er godt for SEO.
 • Portfolios og personlige websteder: Kreative professionelle og freelancere kan også benytte breadcrumb navigation til at organisere arbejdsprøver efter kategori, hvilket tillader besøgende at udforske deres arbejde uden at miste orienteringen.

I kontrast til komplekse dropdown-menuer eller sidebarrer, der kan virke overvældende og distraherende, er breadcrumb navigations simplicitet og effektivitet klare fordele. Denne navigationsform reducerer antallet af handlinger en bruger skal foretage for at vende tilbage til et tidligere punkt i sit navigationsspor og tilbyder derfor en mere direkte og ubesværet brugeroplevelse.

9 tips: Sådan optimerer du breadcrumb navigation

Implementer disse strategier for at forbedre din breadcrumb navigation:

Tools For Small Businesses Table

Taktik

Formål

Opfølgning

Brug hierarkisk struktur

Fremvis website-struktur

Hold det konsistent

Klare labels

Undgå forvirring blandt brugere

Brug forståeligt sprog

Separatoren skal være tydelig

Gør navigationen overskuelig

Brug standard symboler

Integrer SEO-venlige URL'er

Forbedrer søgemaskine synlighed

Undgå komplekse URL-strukturer

Highlight det aktuelle punkt

Viser nuværende placering på websitet

Brug kontrastfulde farver

Hold breadcrumbs responsive

Optimeret visning på enheder

Test på forskellige skærme

Undgå dybe navigationstrukturer

Simplificer navigationen

Maksimer til 3-4 niveauer

Forbind breadcrumbs med pagetitlen

Forstærk sammenhængen mellem sider og navigation

Sikre logisk sammenkædning

Understøtter Tilbage-navigation

Faciliterer nem navigering tilbage i hierarkiet

Implementer smart i designet

Breadcrumb navigation er en effektiv måde at forbedre brugervenligheden på et websted. Det gør det muligt for brugerne hurtigt at forstå sitets struktur og at navigere tilbage til forrige sektioner uden unødige klik. Denne indsigt leder til en mere behagelig og intuitiv brugeroplevelse, hvilket kan øge opholdstiden på siden og potentiel konverteringsrate.En stærk breadcrumb øger brugerengagement.

Breadcrumb navigation versus Sitemap – Hvad er forskellen?

Breadcrumb navigation og sitemap er begge afgørende for webstedsnavigering. Breadcrumb navigation giver en visuel repræsentation af brugerens placering på et websted ved at vise en sti af links, som leder til brugerens aktuelle side, og tillader effektiv tilbage-navigering. Derimod tilbyder et sitemap en struktureret oversigt over hele webstedets indhold, organiseret i en hierarkisk måde, hvilket hjælper søgemaskiner og brugere med at forstå webstedets struktur på et overblik. Breadcrumb navigation er dynamisk. Sitemap er komplet.

 • Breadcrumb navigation: En hierarkisk, visuel repræsentation af brugerens sti gennem et websted.
 • Sitemap: Et dokument eller en side, der indeholder en hierarkisk struktureret liste over alle sider på et websted.

Breadcrumb navigation og sitemap er begge vigtige, men tjener forskellige formål; breadcrumb navigation optimerer brugeroplevelsen, mens sitemap forbedrer SEO og webstedets navigationsarkitektur.

Begreber relateret til breadcrumb navigation

Her følger en udtømmende liste over termer, der er nøje forbundet med breadcrumb navigation:

 • Hierarkisk navigation: En form for webstedsstruktur, hvor sider er organiseret i en overordnet underordnet relation - ofte anvendt i breadcrumb navigation.
 • UI (User Interface): Brugergrænseflade; det punkt hvor brugeren interagerer med en hjemmeside eller app, breadcrumb navigation er en del af denne.
 • UX (User Experience): Brugeroplevelse; hvordan en bruger interagerer med og opfatter en hjemmeside, forbedres ofte med klar breadcrumb navigation.
 • SEO (Search Engine Optimization): Søgemaskineoptimering; en proces, der forbedrer en hjemmesides synlighed, hvor brug af breadcrumb navigation kan have en positiv indvirkning.
 • Navigationssti: Ofte synonymp med breadcrumb navigation, viser den sekvens af sider en bruger har fulgt.
 • Accessibility: Tilgængelighed; den grad hvormed en hjemmeside kan bruges af mennesker med forskellige evner, hvor breadcrumb navigation kan være en hjælp.
 • Anchor Text: Ankertekst; synlig tekst i et hyperlink, som er væsentlig for breadcrumb navigationslinks.
 • Rich Snippets: Rig snippet; formaterede data, der kan vises i søgeresultater, kan inkludere breadcrumb navigation.
 • Home Page: Forside; udgangspunktet for en breadcrumb navigation, da det som regel er det øverste niveau i hierarkiet.
 • Landingside: En specifik webside, designet til at modtage trafik fra en specifik kilde eller kampagne, hvor breadcrumb navigation kan hjælpe brugerne med at orientere sig.

Ved at mestre disse begreber kan man opnå en dybere forståelse for, hvordan breadcrumb navigation påvirker og interagerer med andre aspekter af webstedets design og funktionalitet.

Konklusion

Breadcrumb navigation er en væsentlig komponent i at skabe en brugervenlig og intuitiv websidenavigation. Den giver brugere et tydeligt overblik over deres position på et websted og muliggør nem navigering tilbage gennem websitets hierarki. Denne metode til navigation bidrager til forbedret brugeroplevelse og kan understøtte tilgængelighedsstandarderne ved at hjælpe alle brugere i at forstå deres navigationsrute. Hertil kommer, at integration af breadcrumb navigation kan forbedre SEO, da det gør det nemmere for søgemaskiner at forstå websitets struktur.

Ofte Stillede Spørgsmål om Breadcrumb navigation

Find svar på almindelige spørgsmål om breadcrumb navigation:

Hvad symboliserer en breadcrumb navigation?

Breadcrumb navigation er en grafisk repræsentation af brugerens placering på en hjemmeside. Den viser en stigende række af links, som afspejler sidernes hierarki fra forsiden og ind til den aktuelle side.

Er breadcrumb navigation nødvendig på alle websteder?

Det er ikke en nødvendighed, men breadcrumb navigation er en fordel på websteder med flere niveauer af indhold, da den forbedrer navigeringen og gør det lettere for brugeren at forstå sitet's struktur.

Påvirker breadcrumb navigation SEO?

Ja, breadcrumb navigation forbedrer et websteds SEO ved at fremme en klar struktur og hierarki, hvilket hjælper søgemaskiner med at indeksere siderne mere effektivt.

Hvordan implementerer man breadcrumb navigation?

Breadcrumb navigation implementeres vha. HTML, CSS og ofte JavaScript for at skabe interaktive og brugervenlige links. Det er også vigtigt at benytte strukturerede data til at markere breadcrumbs korrekt for søgemaskiner.

Hvilke typer af breadcrumb navigation findes der?

Der findes hovedsageligt tre typer: hierarkisk, som viser sidestrukturen; sti-baseret, som viser brugerens sti gennem sitet; og attribut-baseret, som bruges i e-handel til at vise produktkategorier.

Skal breadcrumb navigation altid være synlig?

Breadcrumb navigation bør være synlig og let tilgængelig, idet den er en hjælpefunktion for brugerne til at forstå og navigere websitet's struktur.

Hvordan kan breadcrumb navigation forbedre brugeroplevelsen?

Breadcrumb navigation tilbyder et hurtigt overblik over websitet's struktur og gør det muligt for brugere at navigere tilbage til tidligere sider uden at skulle bruge browserens tilbage-knap.

Kan breadcrumb navigation erstatte hovednavigationen?

Nej, breadcrumb navigation er en supplementær funktion, der ikke bør erstatte hovednavigationen, men snarere forbedre den ved at tilbyde en alternativ navigationssti.

Bør breadcrumb navigation inkludere en link til hjemmesiden?

Det er god praksis at inkludere en link til hjemmesiden som det første element i breadcrumb navigationen, da det giver brugerne et let punkt at starte fra, hvis de ønsker at nulstille deres navigation.

Hvordan designes en breadcrumb navigation til tilgængelighed?

For at sikre tilgængelighed, bør breadcrumb navigation designes med klart markerede links, tydelige visuelle cues og ARIA-labels, der hjælper skærmlæsere med at forstå funktionen af navigationen.

NYSGERRIG PÅ MERE?

Andre spændende artikler om Google optimering