Hvad er keyword cannibalization?

Keyword cannibalization skader websites SEO-effektivitet. Forvirring hos søgemaskinerne kan mindske placeringen i søgeresultaterne.

Af
SEO.DK
,
Teamet
Calendar Icon - Dark X Webflow Template
May 14, 2024

Keyword cannibalization opstår, når flere sider på et website konkurrerer om de samme søgeord, såsom 'google analytics', hvilket kan forringe websitets samlede SEO-effektivitet. Dette fænomen kan skabe forvirring hos søgemaskinerne og føre til, at det forkerte indhold bliver fremhævet, eller at rankings fordeler sig mindre effektivt på tværs af et websites sider. I kernen af problemet ligger en miskendelse af søgemaskinernes search intent om at tilbyde den mest relevante side for brugerens forespørgsel.

Definition: Hvad er keyword cannibalization?

Keyword cannibalization refererer til situationen, hvor et enkelt website har flere sider, der rangerer for det samme søgeord eller søgefrase, hvilket kan skade websitets samlede placering i søgemaskinerne.

"I et nøddeskal indebærer keyword cannibalization, at flere sider på et website konkurrerer om de samme søgeord. Dette kan mindske hver sides potentiale til at opnå en høj placering i søgemaskinernes resultatsider."

En praktisk eksemplificering af keyword cannibalization i SEO-sammenhæng kunne være et online tøjfirma, der har separate landingssider for "vinterjakker til mænd" og "herrevinterjakker", hvor begge sider er optimeret mod de præcis samme søgefraser. I stedet for at styrke virksomhedens synlighed for denne søgeordsfrase, kan de to sider ende med at underminere hinanden, hvilket medfører en lavere rangering for begge sider. Det er derfor vigtigt at strukturere et websites indhold og keyword-strategi på en sådan måde, at hver eneste side har en klar og unik søgeordsfokus, således at søgemaskinerne let kan differentiere siderne og tildeler passende rankings.

Hvad er formålet med optimering af søgeordsindeks?

Formålet med optimering af søgeordsindeks er at sikre en hensigtsmæssig strategi for brugen af søgeord, således at et website opnår optimal synlighed i søgemaskinernes resultater. Optimeringen inkluderer:

 • Identificering og eliminering af keyword cannibalization.
 • Sikre en klar og unik søgeordsfokus for hver enkelt side.
 • Forbedre sidernes individuelle potentiale til at rangere højt i søgemaskinerne.

En veloptimeret søgeordsindeks bidrager til en mere effektiv udnyttelse og mindre duplikering af et websites indhold, ved at eliminere interne konkurrencer mellem siderne.

Hvorfor er keyword cannibalization et problem?

Keyword cannibalization kan være problematisk, fordi det forårsager forvirring for søgemaskinerne med hensyn til, hvilken side der er mest relevant for et bestemt søgeord. Når flere sider kæmper om de samme søgeord, kan det resultere i:

 • Delt trafik mellem de konkurrerende sider på google, som begge måske målretter 'google optimering'.
 • Reduceret autoritet og relevans for hver enkelt side.
 • Potentiel nedgang i websitets samlede konverteringsrate.

For at opretholde et websites omdømme og synlighed er det essentielt at identificere og løse eventuelle tilfælde af keyword cannibalization, herunder at være opmærksom på søgeord overlapning. Har dit website en klar og ensartet søgeordsstrategi?

Principperne for strategisk søgeordsoptimering

Finjustering af søgeordsoptimering, herunder udvælgelse af specifikke søgeord som 'google ranking', er ikke blot en teknisk øvelse; det er et fundament i effektiv SEO-praksis.

En udbredt forståelse ligger i, at søgeordsoptimering skal balancere mellem omhyggelig udvælgelse og strategisk placering af søgeord henover websitets indhold. Det skaber grundlaget for, at søgemaskinerne nemt kan identificere, hvilken side der bør præsenteres for brugerne i relation til deres forespørgsler. Dette omfatter nøje overvejelser om søgeords relevans, konkurrence og søgevolumen for hvert eneste ord eller sætning.

Den grundige tilgang kræver, at man dykker ned i analytics for at forstå brugernes adfærd, analyserer konkurrenternes strategi, og ikke mindst afstemmer indholdet med websitets overordnede målsætninger. Siderne skal harmonere således, at de komplementerer hinanden frem for at konkurrere. Dette indebærer en proces med løbende revision af websitets indhold, strukturel omlægning af siderne og måske det mest afgørende – en skarp bevidsthed omkring intern linking. Korrekt intern linking kan lede søgemaskinernes forståelse og brugernes opmærksomhed i den ønskede retning og derved fremme en naturlig hierarkisk struktur.

Effektiv søgeordsoptimering er derfor en konstant udviklende disciplin.

5 eksempler på keyword cannibalization

Følgende listepunkter illustrerer konkrete scenarier, hvor keyword cannibalization kan finde sted:

 • En webshop med separate sider for meget lignende produkter kan opleve, at de enkelte produktsider konkurrerer om de samme søgeord. Dette skaber forvirring hos søgemaskinerne om, hvilken side der er mest relevant for visse søgetermer.
 • Et blogindlæg der bliver fulgt op af et lignende indlæg med små variationer i indholdet, kan resultere i, at begge sider kæmper om placeringer på de samme søgetermer, hvilket kan fortynde den organiske trafiks potentiale.
 • Ved uklarhed i websitets hierarkiske struktur kan det ske, at underordnede sider outrankerer hovedsider for bestemte nøgleord, hvilket kan underminere den overordnede strategi for siden.
 • Når en virksomhed publicerer flere landingssider rettet mod ens søgetermer, kan det resultere i en intern konkurrence, hvor ingen af siderne opnår den optimale placering.
 • En hyppig opdatering af indholdet med nye nøgleord uden at tage højde for eksisterende indhold, kan føre til, at sider overtager hinandens søgeord og derved forringer hinandens synlighed.

Det er vigtigt at kontrastere disse eksempler med et scenarie, hvor keyword cannibalization ikke finder sted. I et ideelt setup vil hver side på et website være optimeret for unikke søgeord, der passer naturligt ind i sidens indhold og kontekst. Dette muliggør et klart fokus per side, som ikke blot forbedrer brugeroplevelsen, men også understøtter en stærk SEO-strategi. Enhver overlapning af søgeord skal håndteres strategisk for at undgå potentiel kannibalisering.

9 tips: Sådan undgår du keyword cannibalization

Overhold følgende rådgivning for optimalisering:

Tools For Small Businesses Table

Tip

Beskrivelse

Gennemførsel

Identificér yderpunkter

Find de sider, der konkurrerer om de samme søgeord.

Brug analytics-værktøjer til at sammenligne trafikdata.

Sammensmelt relevant indhold

Konsolider sider med overlap i søgeord.

Sammenskriv eller omprioriter indholdet, så der opnås en stærkere side.

Brug 301-redirects

Udfas forældet eller konkurrerende indhold med omdirigeringer.

Omdiriger trafikken til den mest relevante side for det givne søgeord.

Justér interne link

Sikr, at interne links peger på de korrekte målsider.

Rediger interne links, så de styrker de programmæssige signaler.

Strukturer URL'er logisk

Opbyg en hierarkisk URL-struktur, der afspejler sidens indhold.

Implementér konsekvente og systematiske URL-strukturer.

Optimer side-titler

Gør side-titler unikke og målrettede.

Tilpas titler, så de nøje reflekterer sideindholdets fokus.

Diversificér søgeord

Udvælg forskellige, men relaterede søgeord til hver side.

Skab en varieret søgeordsportfolio for at udvide online synligheden.

Overvåg placeringer

Bevog dine sides placeringer i søgemaskinerne løbende.

Værktøjer som Google Search Console kan hjælpe med dette.

Løbende indholdsoptimering

Opdater indholdet regelmæssigt for at opnå en bedre placering.

Integrer nye søgeord strategisk uden at underminere eksisterende indhold.

Disse tips udgør et solidt fundament for at forhindre keyword cannibalization. Ved at implementere disse strategier, kan man ikke blot forbedre hvert enkelt websides potentiale, men også højne den samlede SEO-effektivitet for hele sitet. Det skaber en mere robust online tilstedeværelse, som er mere modstandsdygtig over for de konstant skiftende algoritmer fra søgemaskiner.

Mindre kannibalisering, større synlighed.

Keyword cannibalization versus søgeordskonkurrence – Hvad er forskellen?

Keyword cannibalization og søgeordskonkurrence kan umiddelbart synes relaterede, men de repræsenterer to grundlæggende forskellige koncepter indenfor søgemaskineoptimering. Mens keyword cannibalization refererer til en situation, hvor multiple sider kapper om de samme søgeord og forringer hinandens potentiale, handler søgeordskonkurrence om intensiteten af konkurrencen på bestemte søgeord på tværs af forskellige websites. De har distinkte påvirkninger på SEO-strategier.

 • Keyword cannibalization: Når flere sider på et website konkurrerer om rankings på de samme søgeord, hvilket kan forårsage forvirring for søgemaskinernes algoritmer og derved forringe den optimale visning af siderne i søge resultaterne.
 • Søgeordskonkurrence: Intensiteten af den konkurrence, der er om et bestemt søgeord i søgemaskinerne, hvilket indikerer, hvor svært det kan være at rangere højt for netop dette søgeord.

Forståelsen af disse to fænomener er kritisk for udviklingen af en effektiv SEO-strategi. Det kræver dygtighed og indsigt at differentiere effektivt mellem disse udfordringer, og at kunne fortage de rette justeringer for at optimere website'ets synlighed og rang i søgemaskiner.

Begreber relateret til keyword cannibalization

Følgende terminologi er central for en dybere forståelse af keyword cannibalization inden for SEO:

 • SEO (Søgemaskineoptimering): Processen med at forbedre kvaliteten og kvantiteten af website trafik ved at øge synligheden af en hjemmeside til brugere af en web søgemaskine.
 • SERP (Search Engine Results Page): Den side der vises af en søgemaskine som respons på en brugers forespørgsel, som ofte indeholder organiske og betalte lister.
 • On-Page SEO: Optimeringsstrategier anvendt direkte på en hjemmeside for at forbedre sit rang i søgemaskinerne.
 • Off-Page SEO: Optimeringsstrategier anvendt uden for en hjemmeside, som backlinks og sociale medieaktiviteter, for at forbedre dens position i søgemaskinerne.
 • Søgeordstæthed: Det er hyppigheden af et søgeord eller udtryk findes inden for et website's indhold, en faktor i søgemaskinens algoritmer.
 • Meta-tags: Snippets af tekst der beskriver en sides indhold; de er kun synlige i sidens kode og bruges af søgemaskiner til at forstå indholdet.
 • URL-struktur: Organiseringen af adresser på et website, som kan påvirke både brugeroplevelsen og hvordan søgemaskiner indekserer sider.
 • Intern linking: En SEO-taktik, der forbinder en side på et website til en anden side på samme website, hvilket kan hjælpe med at sprede page authority og forbedre site navigation.
 • Content marketing: Markedsføringsstrategi fokuseret på at skabe og distribuere værdifuldt, relevant og konsistent indhold for at tiltrække og engagere en bestemt målgruppe.
 • Search Intent (Søgeintention): Formålet bag en søgeforespørgsel som brugerne har, hvilket er afgørende for at skabe relevant indhold der møder brugernes behov.

Konklusion

I denne artikel har vi undersøgt begrebet keyword cannibalization og dets betydning for optimering af søgeordsindeks. Gennem klarlægning af de faktorer, der bidrager til dette fænomen, såsom søgeordstæthed, meta-tags, URL-struktur, intern linking og content marketing, som alle er vitale komponenter i en solid SEO-strategi, har vi set, hvordan keyword cannibalization kan underminere et websites potentiale i søgemaskineresultaterne. Det er afgørende at forstå og strategisk adressere keyword cannibalization for at sikre, at hvert indholdselement arbejder effektivt mod det overordnede mål om bedre synlighed og trafik fra målgruppen.

Ofte stillede spørgsmål om keyword cannibalization

Her følger svar på de mest almindelige spørgsmål omkring keyword cannibalization:

Hvad er keyword cannibalization?

Keyword cannibalization opstår, når flere sider på et website konkurrerer om de samme søgeord, hvilket kan forårsage forvirring for søgemaskiner og potentielt reducere synligheden af begge sider.

Hvorfor er keyword cannibalization skadelig?

Keyword cannibalization kan skade et websites SEO, da det fordeler sideautoritet og relevans mellem flere sider, i stedet for at konsolidere den på én stærk side, hvilket svækker den samlede præstation i søgemaskinerne.

Hvordan identificerer man keyword cannibalization?

Keyword cannibalization kan identificeres gennem en SEO audit, hvor man analyserer søgeordsrang, sideautoritet og indholdsoverlapning mellem sider på dit website.

Hvordan undgår man keyword cannibalization?

For at undgå keyword cannibalization bør du have en klar og struktureret plan for dit websites indhold, hvor søgeord er unikt tilknyttet specifikke sider, og intern linking er implementeret strategisk.

Kan interne links forårsage keyword cannibalization?

Ja, forkert implementerede interne links kan bidrage til keyword cannibalization ved at skabe forvirrende signaler til søgemaskinerne om, hvilken side der er mest relevant for et specifikt søgeord.

Er sidetitler og meta-beskrivelser vigtige for at undgå keyword cannibalization?

Ja, unikke sidetitler og meta-beskrivelser spiller en central rolle i at undgå keyword cannibalization, da de hjælper søgemaskiner med at differentiere og forstå indholdet på hver individuel side.

Påvirker URL-strukturen keyword cannibalization?

En klar og logisk URL-struktur kan fremme bedre forståelse fra søgemaskinernes side og dermed reducere risikoen for keyword cannibalization.

Er det nødvendigt at omskrive indhold for at håndtere keyword cannibalization?

I mange tilfælde kan det være nødvendigt at omskrive eller kombinere indhold for at håndtere udfordringerne ved keyword cannibalization og skabe stærkere, mere fokuserede sider.

Hvordan kan content marketing hjælpe med at løse keyword cannibalization?

Ved at udvikle en velovervejet content marketing strategi kan man sikre, at indhold fokuserer på unikke emner og søgeord, hvilket reducerer risikoen for keyword cannibalization.

Bør man altid undgå keyword cannibalization?

I de fleste tilfælde bør man undgå keyword cannibalization, men der kan være strategiske årsager til bevidst at targete lignende søgeord på forskellige sider, hvis det giver mening for brugerens søgeintention og websites struktur.

NYSGERRIG PÅ MERE?

Andre spændende artikler om Google optimering